Емоји листа која укључује и симбол емоји @ унос је доле:

🧑 @инпут Емоји Cимбол