Det här är en lista över alla Emoji-kategorier, inklusive 10 huvudkategorier och cirka 100 underkategorier. Antalet Emojis i varje kategorinamn visas efter kategorinamnet. Klicka på kategorinamnet för att öppna kategorisidan för att visa Emoji-innehållet.

Cirkeldiagram över antalet Emojis som ingår i varje huvudkategori

Cirkeldiagram över antalet Emojis som ingår i varje huvudkategori Cirkeldiagram över antalet Emojis som ingår i varje huvudkategori

Mer: