Detta är en lista över Emoji vars emoji-modifieringsstatus är ingen, inklusive Emoji-symbol, kortnamn och kodpunkt.Om du klickar på länken Emoji och kortnamn kan du öppna introduktionssidan för emoji, visa information som beskrivning och exempel, och du kan också kopiera emoji med ett klick för att klistra in det någon annanstans. Klicka på länken för kodpunkten för att visa Unicode-informationssidan för Emoji, inklusive högupplösta bilder och vektorbilder från flera leverantörer.Användarguide: Vad är Emoji Edit Status

Emoji-symbol Kodpunkt
#⃣ keycap: # 0023 20E3
*⃣ keycap: * 002A 20E3
0⃣ keycap: 0 0030 20E3
1⃣ keycap: 1 0031 20E3
2⃣ keycap: 2 0032 20E3
3⃣ keycap: 3 0033 20E3
4⃣ keycap: 4 0034 20E3
5⃣ keycap: 5 0035 20E3
6⃣ keycap: 6 0036 20E3
7⃣ keycap: 7 0037 20E3
8⃣ keycap: 8 0038 20E3
9⃣ keycap: 9 0039 20E3
© upphovsrättssymbol 00A9
©︎ upphovsrättssymbol 00A9 FE0E
©️ upphovsrättssymbol 00A9 FE0F
® registrerat varumärke 00AE
®︎ registrerat varumärke 00AE FE0E
®️ registrerat varumärke 00AE FE0F
‼ dubbla utropstecken 203C
‼︎ dubbla utropstecken 203C FE0E
‼️ dubbla utropstecken 203C FE0F
⁉ utropstecken och frågetecken 2049
⁉︎ utropstecken och frågetecken 2049 FE0E
⁉️ utropstecken och frågetecken 2049 FE0F
™ skyddat varumärke 2122
™︎ skyddat varumärke 2122 FE0E
™️ skyddat varumärke 2122 FE0F
ℹ information 2139
ℹ︎ information 2139 FE0E
ℹ️ information 2139 FE0F
↔ pil höger och vänster 2194
↔︎ pil höger och vänster 2194 FE0E
↔️ pil höger och vänster 2194 FE0F
↕ pil upp och ned 2195
↕︎ pil upp och ned 2195 FE0E
↕️ pil upp och ned 2195 FE0F
↖ uppåtpil vänster 2196
↖︎ uppåtpil vänster 2196 FE0E
↖️ uppåtpil vänster 2196 FE0F
↗ uppåtpil höger 2197
↗︎ uppåtpil höger 2197 FE0E
↗️ uppåtpil höger 2197 FE0F
↘ nedåtpil höger 2198
↘︎ nedåtpil höger 2198 FE0E
↘️ nedåtpil höger 2198 FE0F
↙ nedåtpil vänster 2199
↙︎ nedåtpil vänster 2199 FE0E
↙️ nedåtpil vänster 2199 FE0F
↩ svängd vänsterpil 21A9
↩︎ svängd vänsterpil 21A9 FE0E
↩️ svängd vänsterpil 21A9 FE0F
↪ svängd högerpil 21AA
↪︎ svängd högerpil 21AA FE0E
↪️ svängd högerpil 21AA FE0F
⌚ armbandsur 231A
⌚︎ armbandsur 231A FE0E
⌚️ armbandsur 231A FE0F
⌛ utrunnet timglas 231B
⌛︎ utrunnet timglas 231B FE0E
⌛️ utrunnet timglas 231B FE0F
⌨ tangentbord 2328
⌨︎ tangentbord 2328 FE0E
⌨️ tangentbord 2328 FE0F
⏏ utmatningsknapp 23CF
⏏︎ utmatningsknapp 23CF FE0E
⏏️ utmatningsknapp 23CF FE0F
⏩ framåtspolningsknapp 23E9
⏩︎ framåtspolningsknapp 23E9 FE0E
⏩️ framåtspolningsknapp 23E9 FE0F
⏪ knapp för snabbspola tillbaka 23EA
⏪︎ knapp för snabbspola tillbaka 23EA FE0E
⏪️ knapp för snabbspola tillbaka 23EA FE0F
⏫ dubbla uppåtpilar 23EB
⏬ dubbla nedåtpilar 23EC
⏭ knapp för nästa spår 23ED
⏭︎ knapp för nästa spår 23ED FE0E
⏭️ knapp för nästa spår 23ED FE0F
⏮ knapp för sista spåret 23EE
⏮︎ knapp för sista spåret 23EE FE0E
⏮️ knapp för sista spåret 23EE FE0F
⏯ knapp för spela eller pausa 23EF
⏯︎ knapp för spela eller pausa 23EF FE0E
⏯️ knapp för spela eller pausa 23EF FE0F
⏰ väckarklocka 23F0
⏱ tidtagarur 23F1
⏱︎ tidtagarur 23F1 FE0E
⏱️ tidtagarur 23F1 FE0F
⏲ timer 23F2
⏲︎ timer 23F2 FE0E
⏲️ timer 23F2 FE0F
⏳ timglas med rinnande sand 23F3
⏳︎ timglas med rinnande sand 23F3 FE0E
⏳️ timglas med rinnande sand 23F3 FE0F
⏸ pausknapp 23F8
⏸︎ pausknapp 23F8 FE0E
⏸️ pausknapp 23F8 FE0F
⏹ stoppknapp 23F9
⏹︎ stoppknapp 23F9 FE0E
⏹️ stoppknapp 23F9 FE0F
⏺ inspelningsknapp 23FA

Sidor