emoji ↪️ left arrow curving right svg

↪️” menande: svängd högerpil Emoji

Kopiera och klistra in denna emoji:↪️ Kopia

  • 5.1+

    iOS ↪️Minsta visningskrav

  • 4.3+

    Android ↪️Minsta visningskrav

  • 8.0+

    Windows ↪️Minsta visningskrav

↪️Betydelse och Beskrivning

Låt oss följa pilarna i emoji-världen för att bekanta oss med ↪️-emojin, bättre känd som högerpil som böjer sig åt vänster emoji.

Högerpil som böjer sig åt vänster emoji, ↪️, är en klassisk avbildning av en vanlig navigeringssymbol: en pil som böjer sig från höger till vänster. Denna emoji fångar elegant pilens enkla men effektiva design. Den visar en stiliserad pilspets som pekar åt höger men böjer sig mot vänster, vilket bildar en bild som är globalt erkänd och associerad med omdirigering eller retur.

↪️-emojin används vanligtvis för att symbolisera framsteg eller rörelse framåt. Vanligtvis används denna emoji för att beteckna framsteg till nästa punkt, tillstånd eller ämne.

Dessutom kan denna emoji personifiera idén att göra om en handling eller upprepa en process, liknande 'göra om' -funktionen i digitala inställningar. På grund av dess riktning kan denna emoji också symbolisera retur, omdirigering eller att återkomma. Om du vill indikera en retur, en omväg eller till och med begreppet att återbesöka något, är högerpilen som böjer sig åt vänster emoji, ↪️, din idealiska guide.
💡Utökad läsning och populärvetenskap

Den nuvarande ↪️ är en variant Emoji (emoji-stil, som visar färgglada symboler på de flesta nya plattformar), och den har två motsvarande Emoji: (grundläggande Emoji utan variant-symboler) och ↪︎ (textstil, som visar svarta och vita symboler på några gamla plattformar). ↪️ (emoji-stil) = (basstil) + emoji-stil


Betydelsen av emojisymbol ↪️ är svängd högerpil, det är relaterat till höger, pil, sväng, svängd högerpil, finns det i emoji-kategori: "🛑 Symboler" - "↩️ Pil".

↪️Exempel och Användning

🔸 Jag gillar verkligen idén att ↪️, det symboliserar verkligen framsteg och förändring.
🔸 Du kommer att behöva ↪️ på planen för att undvika trafiken.
🔸 Ibland är det bäst att ↪️ och återbesöka planen för att säkerställa att allt är korrekt.
🔸 ↪️ (21AA FE0F) = (21AA) + emoji-stil (FE0F)

↪️Grundläggande Information

Emoji: ↪️
Kort namn: svängd högerpil
Apple-namn: vänsterpil böjd åt höger
Kodpunkt: U+21AA FE0F Kopia
kortkod: :arrow_right_hook: Kopia
Decimal: ALT+8618 ALT+65039
Unicode-version: Ingen
Emoji-version: 1.0 (2015-06-09)
kategorier: 🛑 Symboler
Underkategorier: ↩️ Pil
Nyckelord: höger | pil | sväng | svängd högerpil
Förslag: L2/07‑257, L2/09‑026

👨‍💻Unicode Information (Avancerad användning)

↪️Trenddiagram

↪️Popularitetsbetyg över tiden

↪️ Trend Chart (U+21AA FE0F) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 ↪️ www.emojiall.comemojiall.com
Sök senaste Senaste Ingen emoji som nyligen använts Emojiifiera... Emojify framgång