emoji 🔝 TOP arrow svg png

🔝” menande: Top med uppåtpil Emoji

Kopiera och klistra in denna emoji:🔝 Kopia

  • 2.2+

    iOS 🔝Minsta visningskrav

  • 4.3+

    Android 🔝Minsta visningskrav

  • 8.0+

    Windows 🔝Minsta visningskrav

🔝Betydelse och Beskrivning

Detta är en svart pil som pekar uppåt, med ordet "UPP" under. Det är en "UPP" -pil. På Google- och Microsoft-plattformar kommer en extra blå bottenram att visas. Denna emoji indikerar vanligtvis att du håller sig till toppen eller stiger. Relaterade emojis: ⬆️ 🔚

💡Utökad läsning och populärvetenskap

Betydelsen av emojisymbol 🔝 är Top med uppåtpil, det är relaterat till pil, Top med uppåtpil, uppåtpil, finns det i emoji-kategori: "🛑 Symboler" - "↩️ pil".

Wikipedia: 🔝 Pil (figur)
Pil är en grafisk symbol som är spetsig i ena änden, som ofta påminner om en stilisering av projektilen pil som avfyras med en pilbåge, och som oftast används för att visa riktning eller markera var något befinner sig. Många gånger är den spetsiga delen, pilhuvudet, bredare än resten av figuren för att markera spetsen tydligare. Till gruppen enkelpilar räknas i regel de pilar med ett (enkelt) pilhuvud, som → eller ←. Benämningen dubbelpil är tvetydig då det kan referera till en mängd olika pilar, bland annat med två (dubbla) pilhuvuden i motsatt riktning (↔), två enskilda pilar satta ovanpå varandra (⇄), eller en tjockare pil av typen ⇒. Inom matematik används → bland annat vid gränsvärden, som konvergenstecken, samt inom logiken, istället för ⇒, för att ange "medför" (implicerar). Också andra typer av pilar, som ⇐ ("är nödvändig för") och ⇔ ("är ekvivalent med"), används. Inom kemi används flera olika typer av pilar, varav den vanligaste torde vara den enkla reaktionspilen (→). Men även andra pilar, som ⇄ (), ⇌ () och ↔, används. På arkitektritningar visar en pil åt vilket håll en trappa stiger. På kartor förekommer det att en pil, ofta med vågigt streck, visar åt vilket håll ett vattendrag flyter. Inom trafiken används pilar för att visa riktningar på vägmärken och vägmarkeringar. En pil kan ange enkelriktat, påbjuden färdriktning, ange vägen till en destination eller var man får parkera. De olika användningarna av pilar skils åt genom olika färgkombinationer och skyltformer. I Unicode-uppsättningen finns mängder med pilar i diverse utformningar. Dessutom finns ett Unicode-underintervall särskilt avsett för pilar – placeringarna U+2190 till U+21EA. Ibland brukas < och > tillsammans med — och ==, enligt mönstret ==>, , 🔗 Pil (figur)
🌐: Pil (symbol), Pfeil (Symbol), Arrow (symbol), Flecha (símbolo), فلش (نماد), Flèche (symbole), חץ (סימן), 矢印, 화살표, Pijl (symbool), Pil (figur), Seta (símbolo), Стрелка (символ), Стріла (символ), 箭头.

🔝Exempel och Användning

🔸 Twitter är underbart, jag vill 🔝 råga på min hemsida!
🔸 Hon fick toppjobbet 🔝 .

🔝Emoji Leaderboard / Trenddiagram

🔝Leaderboard

🔝Popularitetsbetyg över tiden

Datumintervall: 2018-06-03 - 2023-05-21
Uppdaterings tid: 2023-05-28 17:40:39 UTC
Den tidiga populariteten för emoji 🔝 var mycket låg, nästan noll.och under de senaste fem åren har populariteten för denna emoji genomgått flera stora förändringar.2017-12-24 började trenden för dess popularitet stiga.

🔝Grundläggande Information

Emoji: 🔝
Kort namn: Top med uppåtpil
Apple-namn: top-pil
Kodpunkt: U+1F51D Kopia
kortkod: :top: Kopia
Decimal: ALT+128285
Unicode-version: 6.0 (2010-10-11)
Emoji-version: 1.0 (2015-06-09)
kategorier: 🛑 Symboler
Underkategorier: ↩️ pil
Nyckelord: pil | Top med uppåtpil | uppåtpil

👨‍💻Unicode Information (Avancerad användning)

🔝Relativt Ämne

🔝Kombination och Slang

🔝Flera språk

Språk Kort namn & Länk
Polska🔝 strzałka z napisem TOP
Italienska🔝 freccia TOP
Finska🔝 TOP-nuoli
Spanska🔝 flecha TOP
Slovakiska🔝 šípka TOP
Persiska🔝 پیکان رو
Japanska🔝 TOP矢印
Rumänska🔝 săgeată cu textul TOP
Kinesiska, förenklad🔝 置顶
Kroatiska🔝 strelica s natpisom "top"