Emoji Modifier används för att ändra hudfärgen på emojis. När en emoji kombineras med en hudtonsmodifierare ändras hudfärgen på den ursprungliga emojin.

Det finns fem hudtoner, och de är baserade på Fitzpatrick-skalan:

  • 🏻 Ljus hudton
  • 🏼 Medium-Ljus hudton
  • 🏽 Medium hudton
  • 🏾 Mellan-mörk hudton
  • 🏿 Mörk hudton

Emoji Modifier Status, är ett fält inuti emoji-data.txt som används för att specificera nödvändigheten av Emoji Modifier i olika emojis.

Det finns fyra stater totalt:

  • Primär: betyder att emoji-modifierare ska användas med emojin
  • Sekundär: betyder att emoji-modifierare kan användas med emojin
  • Ingen: betyder att emoji-modifierare inte kan användas med emojin
  • Modifierare: betyder en Emoji Modifierare