Unicode-standarden tilldelar olika egenskaper till varje emoji-tecken. Det finns 6 typer av emoji-egenskaper och varje emoji kan ha flera attribut:

  • Emoji : Den här egenskapen indikerar att det rekommenderas att använda denna karaktär som en emoji.
  • Emoji-presentation : Den här egenskapen indikerar att emojin som standard ska visas som en emoji snarare än som en svartvit text.
  • Emojimodifierare : Den här egenskapen indikerar att emojin kan användas för att ändra utseendet på den tidigare emoji-sekvensen.
  • Emoji Modifier bas : Den här egenskapen indikerar att emojin kan användas för att ändra utseendet på en efterföljande emoji-sekvens.
  • Emoji-komponent : Den här egenskapen indikerar att tecknet inte kommer att visas separat på emoji-tangentbordet.
  • Utökad piktogram : Den här egenskapen indikerar att tecknet är ett piktogram eller härlett från ett piktogram.