Vissa emojis är från piktogram, så de har källor. Varje källa kan innehålla andra tecken utöver emoji, och Unicode-tecken kan motsvara flera källor.

Emojikällor har 5 kategorier:

  • Zapf Dingbats (förkortning: z): Ett vanligt dingbat-typsnitt som designades av typografen Hermann Zapf 1978.
  • ARIB (förkortning: a): Karaktärer som definieras av Association of Radio Industries and Businesses.
  • Japanska operatörer (förkortning: j): De standardiserade tecken som släpptes enhetligt av de tre största operatörerna i Japan 2010 (DoCoMo&SoftBank&KDDI).
  • Wingdings & Webdings (abbr: w): En serie dingbat-teckensnitt från Microsoft som presenterar bokstäver som olika symboler.
  • Annat (förkortning: x): Om emoji inte tillhör någon av ovanstående kategorier, så tillhör den "annan".