Till en början var unicode-emojis bara svartvita. Med den gradvisa utvecklingen av dessa emojis blev några av dem emojis med färger. Vissa teckensnitt kan dock stödja visning av kompletta emoji, men vissa teckensnitt gör det inte. Så dessa emojis har många former på olika plattformar . Här delar vi in dem i 3 typer enligt emoji-kvalificerad status:

  • Fullständigt kvalificerad emoji -- Varje emoji-karaktär är kvalificerad, eller en emoji-sekvens där varje emoji-karaktär är kvalificerad.
  • Minimalt kvalificerad emoji -- Det första tecknet är kvalificerat, den återstående teckensekvensen är inte helt kvalificerad.
  • Okvalificerad emoji -- En emoji är varken helt kvalificerad eller minimalt kvalificerad.

Obs💡: Anpassningsförmågan hos fullt kvalificerade emoji är bäst. Även om vissa teckensnitt tas bort kan den visa hela emojin. Det betyder att det kan stödjas av de flesta typsnitt.