Ett Unicode-block är ett antal kodpunkter för Unicode-tecken, som hanteras av Unicode Consortium. Varje Unicode-tecken tillhör ett Unicode-block, och varje Unicode-block har sitt eget namn och underhuvudområde. Observera att en Emoji-sekvens som består av flera Unicode-tecken inte tillhör ett Unicode-block.