Ett Unicode-underrubrik är ett antal kodpunkter för Unicode-tecken som hanteras av Unicode Consortium. Varje Unicode-tecken tillhör ett Unicode-underrubrik och varje Unicode-underrubrik har sitt eget namn och tillhör ett Unicode-block som är ett större kodpunktsintervall. Observera att en Emoji-sekvens som består av flera Unicode-tecken inte tillhör ett Unicode-underrubrik.