Under de senaste åren har klassificering av skräp blivit ett oundvikligt ämne i kinesernas liv. Det har uppnått initial framgång i europeiska och amerikanska länder, och fler och fler städer i Kina har anslutit sig till miljöskyddet. I Kina är sopor uppdelat i fyra kategorier:
Återvinningsbart avfall: Återvinningsbart inhemskt skräp.
Farligt skräp: Avfall som är skadligt för människors hälsa och miljön.
Hushållsmatavfall: Förgängligt avfall som innehåller organiskt material.
Restavfall: Hushållsavfall annat än återvinningsbart, farligt skräp och hushållsavfall.

Sök senaste Senaste Ingen emoji som nyligen använts Emojiifiera... Emojify framgång