Hùng Kings' Temple Festival är ett årligt evenemang i Vietnam som hedrar Hùng Kings, som anses vara de legendariska grundarna av Vietnam. Festivalen äger vanligtvis rum från den 8:e till den 11:e dagen i den tredje månmånaden.
Under festivalen besöker människor Hùng-templet, som tros vara Hùng-kungarnas begravningsplats. Templet är dekorerat med blommor och rökelse, och människor deltar i olika ceremonier och ritualer för att hylla kungarna.

Sök senaste Senaste Ingen emoji som nyligen använts Emojiifiera... Emojify framgång