Noto Color Emoji är Googles emoji-projekt, det stöder alla emojis i den senaste Unicode-versionen. Inte bara alla Google-enheter kan använda Noto Color emoji via Gboard⌨, men de flesta Android-enheter använder också dessa emoji. Du kan öppna gränssnittet för emoji-inmatning genom att länge trycka på smiley [😀] på tangentbordet.

På Chromebook producerad av Google💻 kan du klicka på höger knapp på musen🖱 och hitta emoji-alternativet för att öppna emoji-tangentbordet för inmatning.


Följande är en lista över Emoji-bilder designade av Google, som är indelad i 10 delar enligt 10 kategorier. Varje kategori visar Emoji som kategorin tillhör, inklusive Emoji-bilden och motsvarande kortnamn.

Du kan klicka på bilden eller texten för att komma in på den dedikerade sidan för denna Emoji och se beskrivningen, användningsexempel, tekniska data, bilder från andra leverantörer och mer detaljerad information om denna Emoji.

Om du använder en mobiltelefon kan du hålla ned Emoji-bilden för att visa menyn och sedan välja att ladda ner eller dela bilden.

Om du använder en dator kan du högerklicka på Emoji-bilden för att visa menyn och sedan välja att ladda ner eller kopiera bilden.

GoogleEmoji-bildlista från Google

kategorier: 😂 Leenden & Känslor

kategorier: 👌 Personer & Kropp