Emoji Position och frekvens | emojiall.com 100 75 50 25 0 meningshuvud meningen slut 1.05% 3.68% 4.32% 4.71% 5.5% 5.62% 7% 9.84% 18.64% 30.64% Position och frekvens www.emojiall.comemojiall.com
Detta är platsen och frekvensen för all emoji-statistik

Position och frekvens avser var en emoji ofta visas i tweets och hur ofta den visas i dessa positioner. Genom att till exempel analysera [plats och frekvens] för 😂 kan vi veta att alla gillar att sätta emoji 😂 i slutet av meningar. Denna slutsats är från språklig analys och maskininlärning av offentliga prover på inte mindre än 50 miljoner tweets, det är ett relativt exakt resultat och har hög akademisk referensbetydelse. Välkommen att diskutera, referenser, repostera och dela. Upphovsrätt © EmojiAll. För kommersiellt bruk, vänligen kontakta oss

Position och frekvens Introduktion
  • X-axel: positionen för just denna emoji i tweets-texten.
  • Y-axel: frekvensen för just denna emoji.

Sidor