Emoji-modifierare är ett tecken som kan användas för att ändra utseendet på en föregående emoji i en emoji-modifieringssekvens. I filen emoji-data.txt som officiellt tillhandahålls av Unicode Consortium finns det ett egendomsfält som visar de inkluderade Emoji-egenskaperna enligt Emoji, Emoji_Presentation, Emoji_Modifier, Emoji_Modifier_Base, Emoji_Component och Extended_Pictographic. Följande är en lista över Emoji som ingår i egenskapen Emoji-redigering, inklusive kodpunkt, Unicode-version, Emoji och kortnamn. Användarguide: Vad är Emoji Fast egendom