Emoji Sentimentanalys | emojiall.com Positiv: 64.23% Neutral: 10.75% Negativ: 25.02% 25.02% 10.75% 64.23% Poäng: 0.392±0.0165 ❤️ Sentimentanalys www.emojiall.comemojiall.com
Detta är sentimentanalysresultatet från all emoji-statistik

Emoji Sentiment Analysis hänvisar till klassificeringen av känslomässiga uttryck för en emoji. Denna analys är från den språkliga analysen och maskininlärningen av offentliga prover på inte mindre än 50 miljoner tweets, det är ett relativt korrekt resultat och har hög akademisk referensbetydelse. Välkommen att diskutera, referera, reposta och dela. Copyright©EmojiAll. För kommersiellt bruk, vänligen kontakta oss


Hur utför vi sentimentanalys på emoji? Du kan kolla vårt blogginlägg här: Emoji Sentiment Analysis

Sentimentanalys Introduktion
  • Orange: Negativ
  • Gul: Neutral
  • Grön: Positiv
  • Den grå markören: det är konfidensnivån, ett statistiskt begrepp.
    Enkelt uttryckt, ju närmare markören är till vänster, känslorna för denna emoji är mer negativ. Tvärtom, ju närmare markören är till höger, desto mer positiva känslor uttrycks av denna emoji. Och ju smalare markören är, känslornas bedömning är mer exakt.
    Se mer professionell förklaring: wikipedia .

Sidor