🍋Popularitetsbetyg över tiden

🍋 (citron) Trenddiagram - emojiall.com
Ladda ned/Kopia Länk
Datumintervall: 2018-03-25 - 2023-03-19
Uppdaterings tid: 2023-03-25 18:06:52 UTC
🍋och under de senaste fem åren har populariteten för denna emoji genomgått flera stora förändringar.Under 2018 och 2019 konvergerar trenden med dess popularitet.