🏏Popularitetsbetyg över tiden

🏏 (cricket) Trenddiagram - emojiall.com
Ladda ned/Kopia Länk
Datumintervall: 2018-03-18 - 2023-03-12
Uppdaterings tid: 2023-03-18 17:29:03 UTC
Den tidiga populariteten för emoji 🏏 var mycket låg, nästan noll.och under de senaste fem åren har populariteten för denna emoji genomgått flera stora förändringar.2021-05-09 började trenden för dess popularitet stiga.