🐎Popularitetsbetyg över tiden

🐎 (häst) Trenddiagram - emojiall.com
Ladda ned/Kopia Länk
Datumintervall: 2018-04-01 - 2023-03-19
Uppdaterings tid: 2023-03-26 17:39:18 UTC
🐎och under de senaste fem åren har den övergripande populariteten för denna emoji ökat och sedan planat ut.Under 2018 och 2019 konvergerar trenden med dess popularitet.