นี่คือรายการหมวดหมู่ Emoji ทั้งหมดรวมถึงหมวดหมู่หลัก 10 หมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยประมาณ 100 หมวดหมู่ จำนวนอิโมจิที่มีอยู่ในชื่อหมวดหมู่แต่ละรายการจะปรากฏหลังชื่อหมวด คลิกชื่อหมวดหมู่เพื่อเข้าสู่หน้าหมวดหมู่เพื่อดู Emoji ที่มีอยู่

แผนภูมิวงกลมของจำนวน Emojis ที่รวมอยู่ในแต่ละหมวดหมู่หลัก

แผนภูมิวงกลมของจำนวน Emojis ที่รวมอยู่ในแต่ละหมวดหมู่หลัก แผนภูมิวงกลมของจำนวน Emojis ที่รวมอยู่ในแต่ละหมวดหมู่หลัก

More: