เช่นเดียวกับเกมแต่งตัว Emojis สามารถเปลี่ยนสีผิวและทรงผมได้ ปัจจุบันมีสีผิว 5 สีและทรงผม 4 สีซึ่งเป็นเหมือนส่วนประกอบโดยรวมกับอีโมจิอื่น ๆ เพื่อสร้างความพิเศษ มาลองด้วยตัวเอง

แผนภูมิวงกลมของจำนวน Emojis ที่รวมอยู่ในแต่ละหมวดหมู่ย่อยภายใต้หมวดหมู่ โทนสีผิวและทรงผม

แผนภูมิวงกลมของจำนวน Emojis ที่รวมอยู่ในแต่ละหมวดหมู่ย่อยภายใต้หมวดหมู่ โทนสีผิวและทรงผม แผนภูมิวงกลมของจำนวน Emojis ที่รวมอยู่ในแต่ละหมวดหมู่ย่อยภายใต้หมวดหมู่ โทนสีผิวและทรงผม