นี่คือรายการของอีโมจิที่มีสถานะตัวปรับแต่งอีโมจิคือ ไม่มี รวมถึงสัญลักษณ์อิโมจิชื่อย่อและจุดรหัสการคลิกที่ลิงก์อิโมจิและชื่อย่อสามารถเปิดหน้าการแนะนำอีโมจิดูข้อมูลเช่นคำอธิบายและตัวอย่างและคุณยังสามารถคัดลอกอิโมจิได้ด้วยคลิกเดียวเพื่อวางที่อื่น คลิกที่ลิงค์จุดรหัสเพื่อดูหน้าข้อมูล Unicode ของ Emoji ซึ่งรวมถึงภาพความละเอียดสูงและภาพเวกเตอร์ที่ผู้จำหน่ายหลายรายให้มาคู่มือผู้ใช้: Emoji แก้ไขสถานะ คืออะไร

สัญลักษณ์อิโมจิ Codepoint
#⃣ ปุ่มกดเลข: # 0023 20E3
*⃣ ปุ่มกดเลข: * 002A 20E3
0⃣ ปุ่มกดเลข: 0 0030 20E3
1⃣ ปุ่มกดเลข: 1 0031 20E3
2⃣ ปุ่มกดเลข: 2 0032 20E3
3⃣ ปุ่มกดเลข: 3 0033 20E3
4⃣ ปุ่มกดเลข: 4 0034 20E3
5⃣ ปุ่มกดเลข: 5 0035 20E3
6⃣ ปุ่มกดเลข: 6 0036 20E3
7⃣ ปุ่มกดเลข: 7 0037 20E3
8⃣ ปุ่มกดเลข: 8 0038 20E3
9⃣ ปุ่มกดเลข: 9 0039 20E3
© ลิขสิทธิ์ 00A9
©︎ ลิขสิทธิ์ 00A9 FE0E
©️ ลิขสิทธิ์ 00A9 FE0F
® จดทะเบียน 00AE
®︎ จดทะเบียน 00AE FE0E
®️ จดทะเบียน 00AE FE0F
‼ เครื่องหมายอัศเจรีย์คู่ 203C
‼︎ เครื่องหมายอัศเจรีย์คู่ 203C FE0E
‼️ เครื่องหมายอัศเจรีย์คู่ 203C FE0F
⁉ เครื่องหมายอัศเจรีย์และคำถาม 2049
⁉︎ เครื่องหมายอัศเจรีย์และคำถาม 2049 FE0E
⁉️ เครื่องหมายอัศเจรีย์และคำถาม 2049 FE0F
™ เครื่องหมายการค้า 2122
™︎ เครื่องหมายการค้า 2122 FE0E
™️ เครื่องหมายการค้า 2122 FE0F
ℹ แหล่งข้อมูล 2139
ℹ︎ แหล่งข้อมูล 2139 FE0E
ℹ️ แหล่งข้อมูล 2139 FE0F
↔ ลูกศรชี้ซ้ายขวา 2194
↔︎ ลูกศรชี้ซ้ายขวา 2194 FE0E
↔️ ลูกศรชี้ซ้ายขวา 2194 FE0F
↕ ลูกศรชี้ขึ้นลง 2195
↕︎ ลูกศรชี้ขึ้นลง 2195 FE0E
↕️ ลูกศรชี้ขึ้นลง 2195 FE0F
↖ ลูกศรชี้มุมซ้ายบน 2196
↖︎ ลูกศรชี้มุมซ้ายบน 2196 FE0E
↖️ ลูกศรชี้มุมซ้ายบน 2196 FE0F
↗ ลูกศรชี้มุมขวาบน 2197
↗︎ ลูกศรชี้มุมขวาบน 2197 FE0E
↗️ ลูกศรชี้มุมขวาบน 2197 FE0F
↘ ลูกศรชี้มุมขวาล่าง 2198
↘︎ ลูกศรชี้มุมขวาล่าง 2198 FE0E
↘️ ลูกศรชี้มุมขวาล่าง 2198 FE0F
↙ ลูกศรชี้มุุมซ้ายล่าง 2199
↙︎ ลูกศรชี้มุุมซ้ายล่าง 2199 FE0E
↙️ ลูกศรชี้มุุมซ้ายล่าง 2199 FE0F
↩ ลูกศรวนซ้าย 21A9
↩︎ ลูกศรวนซ้าย 21A9 FE0E
↩️ ลูกศรวนซ้าย 21A9 FE0F
↪ ลูกศรวนขวา 21AA
↪︎ ลูกศรวนขวา 21AA FE0E
↪️ ลูกศรวนขวา 21AA FE0F
⌚ นาฬิกาข้อมือ 231A
⌚︎ นาฬิกาข้อมือ 231A FE0E
⌚️ นาฬิกาข้อมือ 231A FE0F
⌛ นาฬิกาทราย 231B
⌛︎ นาฬิกาทราย 231B FE0E
⌛️ นาฬิกาทราย 231B FE0F
⌨ แป้นพิมพ์ 2328
⌨︎ แป้นพิมพ์ 2328 FE0E
⌨️ แป้นพิมพ์ 2328 FE0F
⏏ ปุ่มดีดออก 23CF
⏏︎ ปุ่มดีดออก 23CF FE0E
⏏️ ปุ่มดีดออก 23CF FE0F
⏩ เร่งไปข้างหน้า 23E9
⏩︎ เร่งไปข้างหน้า 23E9 FE0E
⏩️ เร่งไปข้างหน้า 23E9 FE0F
⏪ ถอยกลับ 23EA
⏪︎ ถอยกลับ 23EA FE0E
⏪️ ถอยกลับ 23EA FE0F
⏫ ลูกศรขึ้น 23EB
⏫︎ ลูกศรขึ้น 23EB FE0E
⏫️ ลูกศรขึ้น 23EB FE0F
⏬ ลูกศรลง 23EC
⏬︎ ลูกศรลง 23EC FE0E
⏬️ ลูกศรลง 23EC FE0F
⏭ เล่นแทร็กถัดไป 23ED
⏭︎ เล่นแทร็กถัดไป 23ED FE0E
⏭️ เล่นแทร็กถัดไป 23ED FE0F
⏮ ปุ่มแทร็กก่อนหน้า 23EE
⏮︎ ปุ่มแทร็กก่อนหน้า 23EE FE0E
⏮️ ปุ่มแทร็กก่อนหน้า 23EE FE0F
⏯ เล่นหรือหยุดชั่วคราว 23EF
⏯︎ เล่นหรือหยุดชั่วคราว 23EF FE0E
⏯️ เล่นหรือหยุดชั่วคราว 23EF FE0F
⏰ นาฬิกาปลุก 23F0
⏰︎ นาฬิกาปลุก 23F0 FE0E
⏰️ นาฬิกาปลุก 23F0 FE0F
⏱ นาฬิกาจับเวลา 23F1
⏱︎ นาฬิกาจับเวลา 23F1 FE0E
⏱️ นาฬิกาจับเวลา 23F1 FE0F
⏲ นาฬิกานับถอยหลัง 23F2
⏲︎ นาฬิกานับถอยหลัง 23F2 FE0E
⏲️ นาฬิกานับถอยหลัง 23F2 FE0F
⏳ นาฬิกาทรายจับเวลา 23F3
⏳︎ นาฬิกาทรายจับเวลา 23F3 FE0E
⏳️ นาฬิกาทรายจับเวลา 23F3 FE0F
⏸ ปุ่มหยุุดชั่วคราว 23F8

หน้า