เปิดไพ่ที่เหมือนกัน2ใบในเกม ทดสอบความจำสั้นของคุณ เปิดไพ่ทั้งหมดในเวลาที่สั้นที่สุด

เวลาที่เหลืออยู่:
ระดับ:

🙈
😂
🙈
😈
🙈
😤
🙈
👽
🙈
😃
🙈
😍
🙈
😤
🙈
😂
🙈
🤠
🙈
😍
🙈
😱
🙈
💩
🙈
💩
🙈
👽
🙈
🙃
🙈
🙃
🙈
🤠
🙈
😱
🙈
😈
🙈
😃