สไตล์อีโมจิเริ่มต้นกำหนดการนำเสนอของอีโมจิบนแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ ทำได้ผ่านลำดับการเปลี่ยนแปลงของ Emoji ลำดับการเปลี่ยนแปลง Emoji คืออะไร?

การนำเสนออีโมจิมีสองสไตล์: สไตล์อิโมจิ และ สไตล์ข้อความ สไตล์อิโมจิ ถูกลงสีเพื่อทำให้อิโมจิดูเหมือนรูปภาพมากขึ้น ในขณะที่ สไตล์ข้อความ จะเป็นขาวดำเพื่อทำให้อิโมจิดูเหมือนสัญลักษณ์มากขึ้น

ตัวอย่างเช่น ในระบบ Windows 8.1 อิโมจิที่แสดงในเครื่องมือแก้ไขส่วนใหญ่เป็นรูปแบบข้อความ ในระบบ Windows 10 ที่ใหม่กว่า บรรณาธิการส่วนใหญ่นำเสนอสไตล์อิโมจิ