Emoji เคยเป็นสัญลักษณ์ข้อความทั่วไป ผ่านเวอร์ชันอิโมจิ มันเริ่มถูกกำหนดโดย Unicode ซึ่งปรับปรุงการทำงานร่วมกันของอีโมจิระหว่างผู้ขาย และกำหนดวิธีการสนับสนุนโทนสีผิวที่หลากหลาย

Emoji เวอร์ชัน 1.0 ตัวแรกเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2015 ซึ่งสอดคล้องกับเวอร์ชัน Unicode 6.0 และ 6.1 Emoji 1.0 มีสัญลักษณ์อีโมจิทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติโดย Unicode ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2015

เวอร์ชันอิโมจิไม่เคยซิงค์กับเวอร์ชัน Unicode จนกระทั่ง Emoji 11.0 ได้รับการซิงโครไนซ์

อิโมจิ 14.0 ที่เพิ่งเปิดตัวได้เพิ่มอีโมจิ 112 รายการ รวมถึง 37 อีโมจิเดี่ยวและ 75 อีโมจิรวมกันโดยลำดับ ZWJ