ส่วนหัวย่อย Unicode คือช่วงของจุดรหัสสำหรับอักขระ Unicode ซึ่งจัดการโดย Unicode Consortium อักขระ Unicode แต่ละตัวเป็นของส่วนหัวย่อย Unicode และแต่ละส่วนหัวย่อย Unicode มีชื่อของตัวเองและอยู่ในบล็อก Unicode ซึ่งเป็นช่วงจุดรหัสที่ใหญ่กว่า โปรดทราบว่าลำดับ Emoji ที่ประกอบด้วยอักขระ Unicode หลายตัวไม่ได้อยู่ในส่วนหัวย่อย Unicode