มาตรฐาน Unicode ได้รับการดูแลโดย Unicode Consortium ซึ่งเป็นมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเข้ารหัส การแสดง และการจัดการข้อความที่สอดคล้องกันในระบบการเขียนส่วนใหญ่ของโลก

ดังนั้นเวอร์ชัน Unicode จึงหมายถึงเวอร์ชันการเข้ารหัสอักขระที่เผยแพร่โดย Unicode Consortium Unicode ออกเวอร์ชันใหม่เกือบทุกปี และเวอร์ชันใหม่แต่ละเวอร์ชันมีการเข้ารหัสอักขระใหม่ๆ มากขึ้น ภายในยังมีอิโมจิใหม่อีกด้วย การอัปเดตของเวอร์ชันเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าตัวละครจะแสดงในลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวและเข้ากันได้มากขึ้น เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกสามารถลดอุปสรรคในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต

Unicode 14.0 ที่เพิ่งเปิดตัว โดยเพิ่มอักขระ 838 ตัว รวมถึงอิโมจิใหม่ 37 ตัว รวมเป็น 144,697 อักขระ