รายการ Emoji รวมถึงสัญลักษณ์ emoji 🏻 (โทนผิวสีขาว) มีดังนี้:

🏻 โทนผิวสีขาว สัญลักษณ์อิโมจิ