รายการ Emoji รวมถึงสัญลักษณ์ emoji 🏼 (โทนผิวสีขาวเหลือง) มีดังนี้:

🏼 โทนผิวสีขาวเหลือง สัญลักษณ์อิโมจิ