รายการ Emoji รวมถึงสัญลักษณ์ emoji 🏽 (โทนผิวสีเหลือง) มีดังนี้:

🏽 โทนผิวสีเหลือง สัญลักษณ์อิโมจิ