รายการ Emoji รวมถึงสัญลักษณ์ emoji 🏾 (โทนผิวสีแทน) มีดังนี้:

🏾 โทนผิวสีแทน สัญลักษณ์อิโมจิ