รายการ Emoji รวมถึงสัญลักษณ์ emoji 🏿 (โทนผิวสีเข้ม) มีดังนี้:

🏿 โทนผิวสีเข้ม สัญลักษณ์อิโมจิ