รายการ Emoji รวมถึงสัญลักษณ์ emoji 👨 (ผู้ชาย) มีดังนี้:

👨 ผู้ชาย สัญลักษณ์อิโมจิ