รายการ Emoji รวมถึงสัญลักษณ์ emoji 👩 (ผู้หญิง) มีดังนี้:

👩 ผู้หญิง สัญลักษณ์อิโมจิ