รายการ Emoji รวมถึงสัญลักษณ์ emoji 👫 (คละเพศ) มีดังนี้:

👫 คละเพศ สัญลักษณ์อิโมจิ