รายการ Emoji รวมถึงสัญลักษณ์ emoji 👴 (สีผิวปกติ) มีดังนี้:

👴 สีผิวปกติ สัญลักษณ์อิโมจิ