รายการ Emoji รวมถึงสัญลักษณ์ emoji 💇 (Normalผมสไตล์) มีดังนี้: