รายการ Emoji รวมถึงสัญลักษณ์ emoji 🦰 (ผมแดง) มีดังนี้:

🦰 ผมแดง สัญลักษณ์อิโมจิ