รายการ Emoji รวมถึงสัญลักษณ์ emoji 🦱 (ผมหยิก) มีดังนี้:

🦱 ผมหยิก สัญลักษณ์อิโมจิ