รายการ Emoji รวมถึงสัญลักษณ์ emoji 🦲 (หัวล้าน) มีดังนี้:

🦲 หัวล้าน สัญลักษณ์อิโมจิ