รายการ Emoji รวมถึงสัญลักษณ์ emoji 🦳 (ผมขาว) มีดังนี้:

🦳 ผมขาว สัญลักษณ์อิโมจิ