รายการ Emoji รวมถึงสัญลักษณ์ emoji 🧑 (คน) มีดังนี้:

🧑 คน สัญลักษณ์อิโมจิ