รายการ Emoji พร้อมคำหลัก โทนผิวสีขาวเหลือง มีดังต่อไปนี้: