คริสต์มาสมักจะเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูในวันที่ 25 ธันวาคมคริสต์มาสอีฟเป็นคืนก่อนวันคริสต์มาสมันเป็นคืนเทศกาล คริสมาสต์คือการใช้เวลากับครอบครัวและมันจะมีความหมายทางศาสนาบางอย่าง

ตัวละครคริสต์มาส

ครอบครัวเพื่อนและคนรัก