เทศกาล Qingming หรือที่เรียกว่า Tomb-Sweeping Day เป็นเทศกาลแบบจีนดั้งเดิมที่จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย ตั้งข้อสังเกต มันตรงกับวันแรกของภาคเรียนที่ 5 ของปฏิทินจันทรคติแบบจีน ระหว่างช่วงชิงหมิง ครอบครัวชาวจีนจะไปที่หลุมฝังศพของบรรพบุรุษเพื่อทำความสะอาดหลุมฝังศพ สวดมนต์ต่อบรรพบุรุษของพวกเขา และทำพิธีบูชา การถวายมักจะรวมถึงอาหารแบบดั้งเดิมและการเผาธูปและกระดาษธูป วันหยุดนี้ตระหนักถึงความเคารพดั้งเดิมของบรรพบุรุษในวัฒนธรรมจีน

ค้นหา ล่าสุด ล่าสุด ไม่มีอิโมจิที่ใช้ล่าสุด อีโมจิ... อิโมติคอนประสบความสำเร็จ