เทศกาลเรือมังกรเป็นเทศกาลประเพณีในประเทศจีน มันเป็นวันที่ห้าของเดือนที่ห้าของปฏิทินจันทรคติจีน ในวันนี้ผู้คนจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกินเกี๊ยวข้าวแข่งเรือมังกรแขวนเกวียน ฯลฯ ในเวลาเดียวกันเทศกาลเรือมังกรก็เพื่อรำลึกถึงคนโบราณที่สำคัญเช่น Qu Yuan นี่คืออิโมจิเกี่ยวกับเทศกาลเรือมังกร:

ค้นหา ล่าสุด ล่าสุด ไม่มีอิโมจิที่ใช้ล่าสุด อีโมจิ... อิโมติคอนประสบความสำเร็จ