เทศกาลโคมไฟเป็นเทศกาลตามประเพณีของจีนซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 ของเดือนแรกของทุกปี Tangyuan เป็นอาหารพิเศษในประเทศจีน และไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ดังนั้นจึงไม่มี Tangyuan Emoji พิเศษ แต่เราได้ระบุสัญลักษณ์วงกลม Emoji ซึ่งเป็นตัวแทนของเทศกาลโคมไฟด้านล่าง เช่นเดียวกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลโคมไฟ เช่น การเดาปริศนาโคมไฟ การเชิดมังกร การพายเรือ ฯลฯ

ค้นหา ล่าสุด ล่าสุด ไม่มีอิโมจิที่ใช้ล่าสุด อีโมจิ... อิโมติคอนประสบความสำเร็จ