วันพ่อเป็นวันอาทิตย์ที่สามของเดือนมิถุนายน นี่เป็นวันหยุดทั่วโลกเพื่อขอบคุณพ่อที่ยิ่งใหญ่ในโลก นี่คืออิโมจิเกี่ยวกับวันพ่อ:

พ่อและครอบครัว

ค้นหา ล่าสุด ล่าสุด ไม่มีอิโมจิที่ใช้ล่าสุด อีโมจิ... อิโมติคอนประสบความสำเร็จ