ในปีที่ผ่านมาการจำแนกขยะกลายเป็นหัวข้อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของชาวจีน มันประสบความสำเร็จครั้งแรกในประเทศยุโรปและอเมริกาและเมืองอื่น ๆ ในประเทศจีนได้เข้าร่วมการปกป้องสิ่งแวดล้อม ในประเทศจีนขยะแบ่งออกเป็นสี่ประเภท:
ขยะรีไซเคิล: ขยะในประเทศที่รีไซเคิลได้
ขยะอันตราย: ของเสียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
เศษอาหารในครัวเรือน: ของเสียที่เน่าเสียง่ายที่มีสารอินทรีย์
ขยะที่เหลือ: ขยะในครัวเรือนอื่น ๆ นอกเหนือจากขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและเศษอาหารในครัวเรือน

ค้นหา ล่าสุด ล่าสุด ไม่มีอิโมจิที่ใช้ล่าสุด อีโมจิ... อิโมติคอนประสบความสำเร็จ